Bannerljeto

Stranica broj: 17

Kronika broj: 199

17

Tekst stranice: LINICE Piše Marijana BATARELO-JELAVIĆ Snimio Jakov TEKLIĆ o Klišani! ZAKLJUČAK GRADSKOGA VIJEĆA zakonito preimenovanje ulica na području Mezanovca, koje provodi Općina Klis, doveo je do vala zadovoljstva tamošnjih stanovnika koji su u protekla dva tjedna organizirali dva prosvjeda AČELNIK OPĆINE KLIS MARKO GALIĆ SA SURADNICIMA To je oduvijek naše! za to kriva naša Općina mogu nam se obratiti za pomoć – poručio je načelnik Galić. Istovremeno u Općini Klis poručuju građanima koji ne prihvaćaju kliške adrese na svojim kućama da ne mogu samoinicijativno odlučivati o tome. Nadalje, ističu, da bi se poštivala volja građana potrebno je provesti referendum, a za njega je opet potrebna suglasnost Općinskoga vijeća te mišljenje Županijskoga vijeća, poručuju iz Klisa. Opovrgavajući tvrdnje o mijenjanju povijesnih činjenica, član Povjerenstva za granice Valter Firić ističe kako je teško u jednom kratkom sažetku sveobuhvatno prikazati cjelokupnu problematiku koja je danas u javnosti tako aktualna. - Istaknuo bih tek jednu činjenicu, a to je da se granice Klisa u prošlosti mogu pratiti sve do ranosrednjovjekovnoga razdoblja, kada je ovaj grad kao dvor narodnih vladara, sredinom 9. stoljeća, bio jedno od središta hrvatske države. Osim toga poznato je da je tijekom srednjovjekovnoga razdoblja, sve do njegova pada pod tursku vlast 1537., južna granica Klisa prema Splitu bila rijeka Jadro što dokazuje da je svojevremeno čak i Gospin otok pripadao Klisu - tvrdi Firić dodajući kako se kralj Zvonimir krunio u Klisu, a ne u Solinu. - Solin se širio i naselje je bilo blizu lokaliteta koje su ljudi zbog toga počeli poistovjećivati sa Solinom – objašnjava Firić. Naši sugovornici smatraju kako prosvjede potiče Grad Solin koji plaši građane tvrdnjama da im djeca ubuduće neće ići u solinske škole i vrtiće. - Takve prijetnje su u potpunosti neutemeljene jer su škole pod nadležnošću Županije, a vrtićka ustanova je u suvlasništvu Grada Solina te Općina Klis, Muć i Dugopolje – tvrde kliški oci poručujući građanima da će, ukoliko Solin ustraje u svojim prijetnjama, školarce organizirano prevoziti do škole te će na području Mezanovaca otvoriti novi vrtić. - Grad Solin nam je već nudio zamjenu zemljišta na način da im na ovom prostoru ustupimo 470 tisuća metara četvornih prostora, a oni nam za uzvrat nude prostor na Blacama. Nismo pristali na to jer je očito da Solinu nije do građana već samo do profita i širenja teritorija – tvrde predstavnici Klisa dodajući kako je njihova Općina još 2000. usvojila prostorni plan te da je u njegovu usvajanju sudjelovao i Grad Solin koji nije imao primjedbi. - Solin je prijetio kako će na ovom području isključiti javnu rasvjetu pa je Općina odmah intervenirala kako građani ne bi ostali u mraku. Osim toga, Klis je tijekom godina znatno ulagao u infrastrukturu ovih naselja, pa i u proračunu za tekuću godinu imamo planirana komunalna izdavanja za ovo područje – tvrde Klišani opovrgavajući ovom prilikom tvrdnje da je njihova Općina kriva za izdavanje lokacijskih i građevinskih dozvola za zgrade koje u posljednje vrijeme niču uz Gašpinu mlinicu. Navedene dozvole, tvrde Klišani, izdaje županijski ured i oni nemaju ništa s time. U arheološka istraživanja Šuplje crkve i uređenje Gašpine mlinice općina Klis nije ulagala isključivo zbog toga što smatraju da su za te lokalitete zaduženi konzervatori i arheolozi, a oni od njihove Općine nisu nikada ništa potraživali. - Mi ne želimo stvarati zlu krv na navedenim područjima i isključivi nam je cilj zaštiti interese stanovnika, ali od svojih granica ne odustajemo – poručili su čelni ljudi Klisa. P osjetili smo i Općinu Klis gdje su nas dočekali načelnik Općine Marko alić, tajnik Milan Kurtović, vjetnik za turizam i kulturu kov Vetma te član općinskoa Povjerenstva za granice alter Firić. Načelnik Marko Galić ograo se od odgovornosti za eimenovanje ulica na sporom području ističući kako navedenu odluku donijelo pćinsko vijeće za potrebe opisa stanovništva. Iako nije djelovao u donošenju ove dluke u potpunosti je podrava jer su, kako objašnjava, ostojeće katastarske granice edno i granice jedinica loalne samouprave. Na pitanje znači li to da e popisivačima biti sve jao kada izađu na teren i na ućama nađu dvije sasvim zličite adrese, načelnik odovara kako je za izdavanje ovih kućnih brojeva zadužea katastarska uprava koja je odredila popisne krugove, a va područja su dodijeljena opisivačima općine Klis. - Naš službeni stav je da dluka Vladina povjerenstva, oju Solin osporava, nije donila ništa nova jer su Gašpina linica i Mezanovci i do sada ipadali našoj općini, a ne adu Solinu. Na takvu odluu Povjerenstvo grada Solina odnijelo je prigovor, a mi smo ali svoje mišljenje. Na nama sada poštivati svaku odluku, a tako i odluku Povjerenstva a granice, te Vlade RH, koja e u konačnici presuditi kome ipadaju ova naselja – tvrde aši sugovornici poručujući anovnicima spornih područda se strpe i smire tenzije, te a se za sva pitanja i problee obrate u Općinu Klis koja jedina nadležna za njihova ava i obveze. - Ukoliko se građani, koji bog promjene adrese moju mijenjati osobne dokuente, nađu u financijskim oblemima te smatraju da je radsko vijeće grada Solina na izvanrednoj tematskoj sjednici donijelo je sljedeći zaključak: 1. Gradsko vijeće grada Solina utvrđuje da je rješavanje graničnoga spora i pokušaja utvrđivanja administrativnih granica na spornom području Pozirala, Mezanovaca, Gašpine mlinice, Glavičina i Ilijina potoka između grada Solina i općine Klis započelo 1993. i do danas nije konačno rješeno. 2. Predjeli Mezanovci, Pozirale, Gašpina mlinica i Glavičine su dio naselja Solin. 3. Općinsko vijeće Klisa, na svojoj sjednici 18. svibnja 2010., jednostranim rješenjem o određivanju imena ulica na području općine Klis za naselje Klis - Primorski dio mijenja nazive ulica i utvrđuje nove ulice na spornom području bez suglasnosti Grada Solina pa tako nastaju nove ulice: Kralja Zvonimira, Gizdelinovo šetalište, Marka Uvodića, Pape Grgura VII. i Opata Gebizona, te potvrđuje stare ulice koje već postoje i to: Gašpina mlinica, Pozirale, Mezanovci, Ilijin potok i Glavičine, koje zadovoljavaju sve potrebe građana s toga područja i već imaju anagrafske oznake. 4. Uvažavajući zahtjeve izražene kroz nezadovoljstvo većine građana Mezanovci, Pozirale, Gašpina mlinica i Glavičine dio su Solina G sa spornoga područja, a koji peticijom traže zaštitu Grada Solina, Gradsko vijeće grada Solina utvrđuje da je rješenje o određivanju imena ulica na području općine Klis za naselje Klis - Primorski dio nezakonito jer se odnosi na mijenjanje imena ulica na spornom području, koje još uvijek nije konačno riješeno, te je donijeto bez suglasnosti Grada Solina a sukladno čl. 27 Zakona o područjima županija, gradova i općina. 5. Grad Solin i općina Klis na spornom području dužni su poštivati zatečeno stanje sve do konačnoga rješenja ovoga spora jer su područja ulica Gašpina mlinica, Pozirale, Mezanovci, Ilijin potok i Glavičine, pripadale nekadašnjoj mjesnoj zajednici Solin. 6. Zadužuje se gradonačelnik grada Solina da poduzme sve potrebne radnje da na spornom području uspostavi ranije stanje koje je bilo prije donošenja jednostrane odluke Općinskoga vijeća Klis i promijeni nove anagrafske oznake na način da ih vrati na staro stanje. 7. Nalaže se područnom Uredu za katastar Split, ispostavi Solin, da odmah obustavi primjenu rješenja Općinskoga vijeća Klisa od 18. svibnja 2010. te vrati ranije utvrđene anagrafske oznake po starim nazivima ulica na spornom području dok se granični spor između Grada Solina i Općine Klis konačno ne riješi. 8. Upozorava se Ministarstvo unutarnjih poslova, nadležna služba Policijske postaje Solin, da su sva prije spomenuta rješenja Općinskoga vijeća Klisa o promjeni naziva ulica nezakonita te da je stoga svako mijenjanje osobnih isprava nezakonito i iziskuje nepotrebne i višestruke troškove. Također upozoravamo da se ne smiju mijenjati podaci o promjeni prebivališta koji su temelj za izradu biračkih popisa dok se ne okonča postupak donošenja rješenja graničnoga spora između Grada Solina i Općine Klis. 9. Nalaže se Državnom uredu za opću upravu, ispostavi Solin, da je dužno prilikom sastavljanja biračkih popisa birače s područja ulica Gašpina mlinica, Pozirale, Mezanovci, Ilijin potok i Glavičine popisivati po ranije zatečenom stanju koje je vodila ispostava Solin sve dok se ne riješi predmetni granični spor. 10. Predlaže se Povjerenstvu Vlade RH za granice da što žurnije izađu na sporno područje kako bi se uvjerili u stvarno stanje i poteškoće građana, a potom donesu konačnu odluku sukladno izjašnjenju građana s tog područja. IZVANREDNA SJEDNICA GRADSKOGA VIJEĆA Mislili smo da nitko neće protiv zdrava razuma N a prijedlog gradonačelnika Blaženka Bobana predsjednik Gradskoga vijeća Solina doc. dr. sc. Kajo Bućan sazvao je 13. travnja izvanrednu sjednicu ovoga najvišeg gradskog tijela. Sjednici su, uz vijećnike i pročelnike Grada na čelu s gradonačelnikom, prisustvovali i članovi Povjerenstva za granice Grada Solina, predstojnik ureda župana splitsko-dalmatinskoga Tomislav Polić te građani spornih područja. Nakon uvodnih riječi predsjednika Gradskoga vijeća prisutnima su se obratili članovi gradskoga Povjerenstva za granice gradonačelnik Blaženko Boban, tajnik Grada Ante Ljubičić, bivši solinski gradonačelnik i dogradonačelnik Anđelko Drnas te ravnatelj Doma Zvonimir Špiro Žižić. Gradonačelnik se još jednom osvrnuo na cjelokupni problem dok je tajnik Ljubičić iznio kronološki slijed događanja od 1993., kada je pokrenut spor, do danas. Član Povjerenstva Anđelko Drnas u svom je osvrtu istaknuo kako je oduvijek smatrao da je zdrav razum važniji od papira. - Možda smo kao Povjerenstvo u nekim situacijama trebali biti agresivniji ali, iskreno rečeno, nikada nismo smatrali da će nešto što je zdravorazumski postati upitno – simbolično je izložio Drnas pročitavši i, kako je rekao, bijedno obrazloženje priloženo uz odluku Vladina povjerenstva. Špiro Žižić se u svom izlaganju osvrnuo na povijesne činjenice te istaknuo kako Grad Solin od 1991. surađuje s tijelima nadležnim za povijesne lokalitete. - Solin je tijekom proteklih dvadeset godina uložio iznimno velika financijska sredstva u arheološka istraživanja Šuplje crkve i u restauriranje Gašpine mlinice. Klis nikada na niti jedan način nije participirao u tim projektima jer to, kako kažu, od njih nitko nije ni tražio. Razumljivo da ih nitko ništa nije tražio jer nisu ni relevantni za navedene lokalitete – ustvrdio je Žižić. Uslijedila je rasprava u kojoj su najprije gradski vijećnici, a potom i građani iznijeli svoje prijedloge i mišljenja. Vijećnik Marko Šego (SDP) prozvao je izvršnu vlast grada Solina jer je, kako tvrdi, kasno reagirala na odluku Općinskoga vijeća Klisa o preimenovanju ulica na spornom području, donesenu još prije godinu dana. - Grad Solin je za to trebao prije znati te sukladno tome i reagirati. Osim toga smatram da se u proteklih 18 godina, koliko traje ovaj spor, na sjednicama solinskoga Gradskoga vijeća premalo raspravljalo o ovoj temi i da je ona na neki način uvijek bila marginalizirana. Zanima me što je gradsko Povjerenstvo za granice radilo od 1993. do danas i kako smo dospjeli u ovu situaciju – upitao je Šego poručujući kako treba istaknuti odgovornost onih koji nisu odradili što je trebalo. Vijećnika Kaja Milišića (SDP) zanimalo je zašto je Grad tijekom godina ulagao znatna sredstva u područja koja mu formalnopravno ne pripadaju te naglasio kako se kao gradski vijećnik često suprostavljao takvim odlukama. Uslijedila su izlaganja građana koji su uglavnom ponovili svoje tvrdnje i traženja s nedavnih prosvjeda, a istaknuli su i to kako popisivači ne žele zabilježiti solinske adrese već isključivo nove, koje im je dodijelila Općine Klis. Vijećnica Marijana Mudnić (SDP), inače djelatnica Katastarske uprave, odgovorila je kako se sukladno važećim katastarskim granicama tijekom popisa ovo smatra područjem Klisa. Gradonačelnik je negodovao poručujući kako je to Solin te da će već ovih dana vratiti kućne brojeve koji su nezakonito maknuti. Uslijedilo je donošenje zaključka s kojim su se svi gradski vijećnici i građani u potpunosti složili. Prisutnima se na samom kraju sjednice obratio i predstojnik ureda župana, Tomislav Polić, koji je najavio kako će sve zaključke ove sjednice, ali i snažne emocije građana, prenijeti županu Anti Sanaderu.

Kronika

Izdavač:
Dom Kulture Zvonimir, Kralja Zvonimira 50, 21210 Solin
tel:+385 (0)21 212 727
e-mail: solinska.kronika@gmail.com

admin
moonFlash